Salg af virksomhed

Skal du sælge din virksomhed kan vi hjælpe dig. Salg af en virksomhed er en situation, som de fleste virksomhedsejere kun kommer i kun én gang i deres erhvervskarriere, nemlig når de skal sælge deres egen virksomhed.

Salg af sin virksomhed er noget som med stor fordel skal planlægges flere år før salget skal finde sted.  En sådan planlægning omfatter bl.a. optimering af ejerstruktur, en salgsmodning af virksomheden så værdien af virksomheden optimeres.

Det skal samtidig overvejes hvem den mest oplagte køber kan være. Skal salget ske til et familiemedlem eller en særlig betroet medarbejder? Hvis det er situationen, er der en række særlige skattemæssige forhold, som altid bør overvejes. Disse regler indebærer, at en meget stor del af salgssummen kan finansieres gennem købers overtagelse af sælgerens udskudte skatter. Disse regler er meget komplicerede, og det er altid nødvendigt at involvere specialister i salg af virksomhed.

En optimal forberedelse af salget kan øge værdien af virksomheden markant.  En lang række forhold kan overvejes og vurderes:

•       Sæt turbo på virksomhedens indtjening, hvis muligt (vækst i indtægter/reduktion af omkostninger).

•       Vurdér om der er driftsaktiviteter, som er underskudsgivende.

•       Overvej kundernes betalingsbetingelser. Jo kortere betalingsbetingelse, jo højere værdi af virksomheden.

•       Er varelageret trimmet? Jo lavere pengebinding i varelagre, jo højere værdi for virksomheden.

•       Er der afholdt private udgifter i virksomheden? Så stop!

Vores kompetencer omfatter bl.a.:

  • Klargøring af virksomheden til salg.
  • Udvikling af en plan for salget fra beslutning om salg træffes til salget gennemføres.
  • Optimering af de skattemæssige forhold ved salget.
  • Finde køberen.
  • Værdiansættelse af virksomheden.
  • Rådgivning om den optimale overtagelsesmodel.
  • Gøre den nye familiegeneration klar til at tage ledelsesansvaret over.

Hvis du vil vide mere om salg af virksomhed, så kontakt Palle Thaisen eller René Mørch Sørensen, begge partnere i RIR Revision, for en uforpligtende snak om dine overvejelser og udfordringer.

Palle Thaisen, partner
telefon 4636 6000
mobil 4025 5000
e-mail pt@remove-merir.dk

René Mørch Sørensen, partner
telefon 4636 6000
mobil 3048 0608
e-mail rms@remove-merir.dk